دیوارنت
فروشگاه اینترنتی دیوارنت divarnet
فروشگاه اینترنتی دیوارنت divarnet

دستگاه تست OTDR

دستگاه تست OTDR
توان نوری

کاربرد دستگاه تست OTDR – Optical Time Domain Reflectometers (OTDRs)

منبع: Understanding OTDRs, اطلاعات بیشتر FAQs

آیا میتوان از دستگاه تست OTDR جهت اندازه گیری افت لینک های نوری استفاده نمود؟

یلی و خیر، در واقع دستگاه OTDRتوانایی سنجش افت لینک نوری را دارد در حالی که فناوری سنجش در دستگاه OTDR بر اساس

پارامترهای در یافتی از انعکاس سیگنال و پالس نوری ارسال شده می باشد

که به شکل غیر مستقیم افت مسیر و دیگر پارامترها را نمایش میدهد.

همین نکته سبب عدم مطابقت اندازه گیری پارامتر ها بویژه افت قابل سنجش و دقیق بین دستگاه OTDR و استفاده از پاورمیتر و سورس نوری می گردد.

دستگاه تست OTDR

با توجه به اینکه سنجش توسط سورس و میتر نوری به واقعیت کارکرد

لینک نوری از لحاظ فیزیکی نزدیک می باشد

و همچنین سیگنال عبوری از فرستنده لیزری و یا ال ای دی ارسال و در طرف دیگر توسط

دیود نوری بر روی پاورمیتر اندازه گیری می شود دقت اندازه گیری

دستگاه سورس و میتر را می توان بسیار نزدیک به واقعیت و دقیق دانست تمامی

استاندارد های موجود در اندازه گیری های فیبر نوری تاکید

بر اندازه گیری با دستگاه سورس و میتر را دارند حتی برای لینک های با مسافت طولانی

، در این خصوص حتی استاندارد های اندازه گیری

شبکه های با مسافت زیاد مطالق استاندارد OFSTP-7 تاکید بر اندازه گیری کلیه

شبکه های سینگل مد با دستگاه پاور میتر و سورس جهت اندازه گیری کیفیت را دارد.

بنابر این دقیق نرین و مطمئن ترین روش سنجش تمامی

شبکه های نوری استفاده از پاور میتر و سورس فیبر نوری می باشد.

کاربرد دستگاه OTDR چه زمانی می باشد؟

دستگاه OTDR در زمان قطع شدن لینک نوری بویژه در لینک های با مسافت بلند بسیار کار آمد است و به کمک آن میتوان

به طور تقریبی محل قطع شدن رو با استفاده ار دیاگرام مشخص نمود، کاربرد دیگر دستگاه OTDR در عیب یابی های لینک های نوری

اندازه گیری افت فیوژن ها و به خصوص افت برگشتی کانکشن ها می باشد

گرچه هممواره پیشنهاد میگردد که این اندازه گیری در مقایسه با دستگاه پاورمیتر و سورس باشد

چرا که اندازه گیری میانگین افت نیز ابتدا می بایستی با میتر و سورس و سپس با دستگاه OTDR سنجش گردد.

متاسفانه در کشور عزیزمان بیشتر از دستگاه OTDR جهت سنجش لینک های نوری استفاده میگردد که اندازه گیری آن کاملا تقریبی است

و دقت اندازه گیری با استفاده از پاورمیتر و سورس را ندارد

دیدگاه‌ها (۰)

*
*