دیوارنت
فروشگاه اینترنتی دیوارنت divarnet
فروشگاه اینترنتی دیوارنت divarnet

NEXT یا تداخل انتها نزدیک

NEXT یا تداخل انتها نزدیک

تداخل انتها نزدیک – NEXT

NEXT یا تداخل انتها نزدیک، تداخل یا Crosstalk تأثیر متقابل سیگنال هایی انتقالی است که در هسته های  سیم های مسی که در فاصله نزدیک  به هم قرار دارند ایجاد می شود. بین تداخل نزدیک انتها نزدیک near-end crosstalk و تداخل انتهای دور  far-end crosstalk تمایز وجود دارد. تداخل نزدیک  (NEXT) ، که به عنوان نوسانات افت عرضی نیز شناخته می شود، در واقع یک معیار قابل اندازه گیری است که در اثر محو تداخل بین دو جفت سیم به هم تابیده شده و مجاور در ابتدای کابل ایجاد میشود.

(NEXT (near end crosstalk

از آنجا که سیگنال انتقال اغلب در یکی از جفت سیم منتقل می شود و سیگنال گیرنده در سیم دیگری قرار می گیرد ، عبور متقابل بین دو جفت سیم می تواند منجر به تداخل در کانال دریافت شود که تداخل ناشی از میدان های الکترومغناطیسی می باشد، و از انتقال سیگنال ناشی می شود ، و در نهایت به جفت سیم های دیگر نیز القا می شود. تداخل نزدیک NEXT نشان می دهد که چگونه سیگنال یک جفت سیم در جفت سیم دیگر القا می شود و به عنوان نسبت لگاریتمی توان سیگنال در جفت سیم انتقال دهنده به توان دریافت شده در جفت سیم گیرنده با واحد دسی بل (dB) ارائه می گردد.

 

NEXT-Cross

ارتباط بین NEXT و FEXT  – افت ایجاد شده و تداخل

 

تداخل نزدیک NEXT نسبتاً مستقل از طول است ، اما به شدت وابسته به فرکانس می باشد و میتوان آن را تا ۱۵ دهم دسی بل کاهش داد بواسطه اقدمات سازنده در طراحی مانند طول های مختلف قرارگیری ( به هم تابیدگی) یا محافظت اضافی از جفت های سیم ها مانند شیلد، و از این طریق میتوان مقادیر NEXT را در کابل های شبکه بهبود داد. اندازه گیری تداخل نزدیک NEXT بر اساس استاندارد TIA و ISO بایستی از هر دو انتهای کابل به صورت مجزا صورت گیرد. از آنجا که مقادیر افت و تداخل کابل ها میتوانند بسیار متفاوت باشند و این بدان معناست که مقادیر NEXT نیز میتواند بسیار متفاوت باشد.

 

جدول استاندارد NEXT در کلاس های شبکه

 

تداخل بیگانه Alien-NEXT

در کنار افت ناشی از تداخل نزدیک NEXT ، تداخل نزدیک بیگانه یا Alien-NEXT نیز وجود دارد، که تداخل نزدیک انتها بین دو کانال می باشد و باقیمانده تداخل نزدیک NEXT که در واقع خود تداخل می باشد را ارایه میدهد. استانداردهای کابل کشی و تولید کنندگان معتبر مقادیر دقیقی را برای تداخل NEXT بین کابل ها ، اتصالات سربندی و کلاسهای لینک مشخص نموده اند.

مفهوم NEXT

 

اهمیت پارامتر NEXT, ACR, PSNEXT

در بسیاری از موارد این سوال مطرح میشود که آیا پارامتر های اندازه گیری در طول زمان تغییر میکنند؟ پاسخ درست است در فیزیک الکترمغناطیس نه تنها زمان بلکه عوامل پیرامونی و محیطی بر ویژگی های انتقال تاثیر گذار هستند. از این رو پیشنهاد میگردد همواره قبل از خرید تجهیزات شبکه اطلاعات فنی قرار گیری تجهیزات در شرایط بد محیطی و مشخصات فیزیکی را به همراه طول عمر مناسب  بررسی نمایید و مطمئن شوید که هیچ ارزانی بی دلیل نیست چرا که خرید تجهیزات بی کیفیت ، در کوتاه مدت منجر به تجدید سرمایه گذاری شما و از دست رفتن سرمایه تان خواهد شد.

 

میدان معناطیسی

اطلاعات بیشتر در مورد کابل شبکه مسی :


link

تجهیزات شبکه مسی:


link

 

با سپاس فراوان

مجتبی منتخبی

برگرفته از مقالات شرکت منتخب صنعت پارس

دیدگاه‌ها (۰)

*
*