ثبت شکایت مشتریان

مشتریان محترم دیوارنت هرگونه انتقاد و شکایت خود را از طریق فرم زیر ثبت کنید

ما در اسرع وقت به موضوع شکایت یا انتقاد شما رسیدگی خواهیم کرد و پاسخ به ایمیل شما ارسال می شود.

مشریان محترم در صورت لزوم و اهمیت شکایت مورد نظربرای تسریع در پاسخ، شماره تماس خود را در انتهای فیلد شرح شکایت وارد کنید.